ข่าวสาร oppamart  

[NEWS] ปี 2021 คนเกาหลีจะได้ค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ 5 หมื่นบาท

ปี 2021 คนเกาหลีจะได้ค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ 50,000 บาท /โดย Oppamart

ที่เกาหลีใต้นั้น ปกติค่าแรงขั้นต่ำจะคิดเป็นชั่วโมงโดยในปี 2021 ที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่วัน ค่าแรงขั้นต่ำในเกาหลีใต้จะปรับเป็น ชั่วโมงละ 8,720 วอน หรือ 240 บาท [1]

และในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ดูแลด้านค่าแรงขั้นต่ำในเกาหลีใต้ ยังได้คำนวณตัวเลขรายได้ขั้นต่ำรายเดือน ที่แรงงานเกาหลีจะได้รับด้วย โดยระบุว่า ต่อเดือนแล้ว คนเกาหลีจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำใหม่ที่ปรับนี้ เดือนละ 1,822,480 วอน หรือ 50,000 บาท  [2]

การคำนวณรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนนั้น เว็บไซต์ www.minimumwage.go.kr  ไม่ได้เปิดเผยวิธีคำนวณรายเดือน แต่หากลองนำตัวเลขต่อเดือน มาหารตัวเลขรายได้ต่อชั่วโมง คาดว่า คำนวณจากการทำงานวันละ 9.50 ชั่วโมง จำนวน 22 วันต่อเดือน (คำนวณจาก 30 วัน ลบวันหยุด 8 วันในรอบ 1 เดือน) [3]

ค่าแรงขั้นต่ำในเกาหลีใต้มีการปรับขึ้นทุกปี และประกาศบอกอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2021 นี้ ปรับขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ [4]

ค่าครองชีพในเกาหลีใต้อาจแตกต่างกันตามพฤติกรรมแต่ละบุคคล (การกิน พักอาศัย การเดินทาง ไลฟ์สไตล์) แต่หากคำนวณการกินอยู่ เดินทาง และพักอาศัยแบบชนชั้นกลาง ใน YouTube ช่อง “Nao나오” ได้ระบุว่า ค่าครองชีพรายเดือน (รวมค่าบ้าน) ตกเฉลี่ยเดือนละ 1,100,000 วอน หรือ 30,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้เป็นข้อมูลค่าครองชีพในปี 2019 [5]

การได้มีอาหารกินที่ดี ได้พักอาศัยในที่ปลอดภัย และเดินทางสะดวก ถือเป็นหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่หลายคนคงใฝ่ฝันถึง คำว่า “ค่าแรงขั้นต่ำ” อาจไม่จำเป็นต้องต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนใช้ชีวิตไม่ได้ และคำว่า “คุณภาพชีวิต” ก็คงปรับให้สูงขึ้นได้เช่นกัน – ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดระหว่างมนุษย์ในสังคมนั้นๆ

————–

อ้างอิง

[1] และ [2] http://minimumwage.go.kr/eng/sub04.html

[3] ทีม Oppamart วิเคราะห์และคำนวณเอง

[4] http://minimumwage.go.kr/eng/sub04.html

[5] https://www.youtube.com/watch?v=J4CaVyuRltg


writer: Tiktok
info / contributor : Hanbyul

Contact : oppamart.co@gmail.com
Tel: 0922429516

about
Oppamart.co เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราว เกี่ยวกับธุรกิจท้องถิ่นในเกาหลี รวมถึงบอกเล่าถึงความน่าสนใจของ แบรนด์สินค้าต่างๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่า ทุกธุรกิจล้วนมีเรื่องราวบอกเล่าต่อ

Leave A Comment